Nacional

Aquest cop les nacionalitats surten ben clares. La relació entre delinqüència i immigració és TOTAL. La majoria dels assassinats són per temes "entre ells"· Dels que estan pendents de resolució, només cal llegir per esbrinar amb un gran percentatge d'encert sobre .. l'origen...