Nacional

"Homes" trans amb capacitat de gestar, progenitor no gestant, ni pares ni mares, ni homes ni dones .. I tota la immundícia i els disbarats que us puguin passar pel cap. Naturalment, "els nostres" a Madrid, han votat a favor d'aquesta...

I si en comptes d'una burocràcia esclerotitzada pel seu propi gigantisme resulta que ho estan fent a consciència? En els darrers vint anys més del 50% dels pagesos i ramaders han hagut de plegar. La Generalitat en lloc de redreçar la...

En els darrers vint-i-cinc anys hem vist un seguit de regularitzacions massives, recordem que la primera va ser obra del govern del PP amb Aznar. La mecànica funciona com una bomba d'aspersió. Quan la quantitat d'il·legals no expulsats és prou gran...