Nacional

Quan la prohibició del sacrifici Halal i Kosher va guanyant terreny a Europa, l'últim lloc a on s'ha prohibit ha estat a Valònia, resulta que a Catalunya ens estem convertint en l'exemple del que no s'ha de fer, augmentant, en lloc de prohibir-la, encara més...

L'apunyalament d'un home francès, que sembla anava acompanyat d'una sola persona i la detenció de 7 dominicans difícilment es pot qualificar de "baralla". La prevenció de la premsa excloent, aparentment de forma innecessària i gratuïta, la relació d'aquest fet amb les darreres morts que els clans...

SOM suport al comerç local. SOM ajudes per les famílies catalanes. SOM drets pels animals. SOM pel treball i la seva dignificació. SOM seguretat als nostres carrers. SOM identitat. SOM nacionalisme. SOM països catalans. SOM ...

L'afer Castor és el paradigma de l'estat liberal-mafiós. Un contracte inicial aberrant que incloïa indemnitzar fins i tot en el cas de l'existència de dolo (és a dir mala intenció) o negligència per part de l'empresa, .. Que per descomptat hi va haver. Els resultats finals, terratrèmols,...