Nacional

Tan lluny d'alarmismes com de negar l'evidència, cal despolititzar el tema de la COVID i deixar-lo en les mans dels experts. Una posició més que assenyada si mirem amb perspectiva com ha anat les coses fins ara. Jordi Garcés, com sempre,...