Nacional

No, no n'hi ha prou en ser l'indret d'Europa que ha rebut més immigració no europea en els darreres trenta anys.  No, no n'hi ha prou que només un terç dels habitants de Catalunya utilitzin el català.  No, no n'hi ha prou en ser un poble minoritzat en la seva terra.  No, no n'hi ha prou amb viles i carrers que semblen el tercer món.  No, no n'hi ha prou amb l'atur, la delinqüència, la fugida del nostre jovent a treballar fora, la desfeta de la nostra pagesia i...