Nacional

L'article en general és un panegíric de l'afrocentrisme. Entre altres frases, quan esmenta el mètode de l'escola, podem llegir per exemple: "amb aquest mètode aprenen que, com nen africà i negre (atenció a l'evident relació geogràfica i racial), pot estar...

No és Brussel·les ni París, ciutats que han patit els aldarulls de "l'afició marroquina", és Barcelona. Qui al darrer de tot això només vulgui veure "una afició celebrant el triomf dels seus jugadors" és un suïcida. Som davant del fracàs d'un concepte...