Nacional

El frau que s'albira en llegir la notícia és gegantí; Tanmateix, és un frau tolerat i fins i tot, gosem dir, induït per les administracions. No pot ser d'altra manera. L'estat no és pas imbècil, tots sabem que quan es...

El ministre Escrivà va fer aprovar l'any passat el que en resum era una regularització encoberta, aquestes mesures vam comportar una modificació del reglament d'estrangeria (per convertir-lo encara més, en una rentadora de regularitzacions) que contemplava "l'arrelament per formació". De...