Nacional

Quan arriba el moment de subministrar dades i estadística, pràcticament tots els departaments governamentals manipulen o menteixen i això val tant per al govern central com per l'autonòmic. Malgrat tot s'ha de reconèixer que en el cas que comentem avui, el...

Hi ha partits polítics que encara parlen d'integració, porten 30 anys de retard sobre la realitat del procés de substitució demogràfica. Hi ha partits que parlen de controlar la immigració i de reforçar la integració, porten 15 anys de retard sobre...

La notícia va passar desapercebuda a la majoria dels mitjans en general i de forma aclaparadora als "oficialistes i subvencionats", no podia ser de cap altra manera. Catalunya sempre ha estat l'indret de l'estat amb el % de presos immigrants més...