Nacional

Sí, som aferrissats partidaris del català com a llengua oficial de Catalunya, però no val a enganyar-se, perquè si bé l'oficialitat de la nostra parla li donaria oxigen, aquesta no és pas la solució. Andorra té el català com llengua oficial, però minva i retrocedeix...

Redistribuir progressivament la població del país, tot fomentant un retorn al camp és una mida de seny i molt necessària. Ajuts, cursos, oportunitats laborals, foment del teletreball si escau, tot serà poc per coadjuvar a aquest fi. Aquestes mides, combinades amb ajuts a la natalitat i...

"El Govern impulsarà un projecte per erradicar la islamofòbia i l'antigitanisme entre els joves", diuen els titulars de la premsa. I com sobren els diners contractaran 19 tècnics (imagineu qui i d'on seran els endollats). Com ja hem dit altres vegades ...