Nacional

Seriosament, molt seriosament. Encara hi ha algú que pensi que aquesta gent ve a "pagar-nos les pensions"?. Encara hi ha que s'imagini que això ens aporta alguna mena "d'enriquiment"?. Encara hi ha algú que pensi que tot això és positiu per Catalunya?. No és ja arribada l'hora de començar...