Nacional

Catalunya envelleix i l'envelliment porta a la mort. Les estadístiques publicades aquests dies certifiquen aquesta afirmació esfereïdora. Una situació "estable" d'inestabilitat econòmica, taxes inacceptables d'atur entre el jovent o feines precàries amb sous miserables, la dificultat de trobar i pagar una llar,...

A Vilanova hi havia per Nadal la tradició del "moro manani". Una rondalla per a infants sobre uns pirates moriscos que atacaven la costa de Vilanova. Els nens de la rondalla sortien vencedors, i un gran cap de moro escopia...