Nacional

L'existència dels zoos podria potser entendres fa anys. Avui, aquest espectacle cruel ja no té excusa, sobretot quan els plans de reintroducció a la natura de cries nascudes en captivitat s'ha demostrat, bàsicament, un fracàs. L'argumentació de la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa...

La imatge del pobre immigrant que ven llaunes per a subsistir és un miratge creat pel políticament correcte i el bonisme imperant. En realitat són venedors de drogues de tot tipus (les llaunes són només una tapadora) que pertanyen a grups mafiosos amb jerarquies i tasques...