Nacional

El TC tomba definitivament la primacia de l'aranès a la vall d'Aran. La llei del 2010 ja estava suspesa cautelarment des del juliol del 2011, ara ha rebut l'estocada. L'argumentació capciosa del tribunal se sustenta en les següents afirmacions: "la cooficialitat ha de basar-se en un patró d'equilibri o...

Identificar als enemics de Catalunya i les seves tradicions no és pas tan difícil, i com una cosa porta l'altra veureu sense esforç que són sempre els que a la vegada treballen per obrir les portes del país a la islamització. En realitat és molt senzill. https://www.segre.com/…/el_govern_erc_cup_tarrega_retira_pe…...