Nacional

Tan lluny d'alarmismes com de negar l'evidència, cal despolititzar el tema de la COVID i deixar-lo en les mans dels experts. Una posició més que assenyada si mirem amb perspectiva com ha anat les coses fins ara. Jordi Garcés, com sempre,...

El 30 de novembre d'enguany, la Comissió Europea retirava el "dossier inclusiu" pel qual es demanava no fer servir el terme de "Nadal". Les protestes i la indignació general van provocar la rectificació de la UE a la proposta de...