Nacional

Una de les característiques que defineixen als aprenents de bruixot és que desconeixen amb quines forces tracten. Borràs tot pretén mesclar el que hauria de mantenir-se absolutament separat. S'ha de ser molt inculta, políticament parlant, per intentar fer aquesta poció. Fer paleses complicitats i suports a Hasél, aprofitant...

Xifres "oficials": 1.260,619 Xifres reals: gairebé 2.000,000 Per què diferenciem entre oficial i real? La Xifra oficial són els estrangers a 1 de gener d'enguany. Un xifra fantasma que creix diàriament per arribades, però que al mateix temps "resta" per nacionalitzacions. Quan el nombre d'estrangers "minvava", com per...

Sempre hem mantingut que Franca i Bèlgica són el mirall de futur de Catalunya pel que fa a la immigració massiva. Les coincidències i el camí són, a grans trets, els mateixos. Aquí anem "endarrerits" en comparativa al que passa als estats veïns, però gràcies...